Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
Oznámení o přerušení el. energie
12
Oznámení o přerušení el. energie
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Odpady v obci > Odpady v roce 2024

Odpady v roce 2024

 

Odpady v roce 2024

 

Bohužel od roku 2024 nám legislativa přichystala mnohé změny, které se týkají odpadů, proto od 1. ledna musíme začít postupně zavádět určité systémové změny v odpadovém hospodářství obce s cílem předejít neúměrnému, a hlavně nespravedlivému zvyšování poplatků za komunální odpad.

Cílem zákona je snížení množství SKO (směsného komunálního odpadu = to, co dáváte do černých popelnic) a zvyšování množství vytříděných složek odpadu (papír, plast, sklo atd.). Z tohoto důvodu jsou zákonem dané poplatky za uložení každé tuny SKO na skládku:

 

Rok

Limit produkce odpadu na obyvatele za rok

 

Poplatek za t do váhového limitu

 

Poplatek za t nad váhový limit

   2023    

180 kg

500 Kč

1 000 Kč

2024

170 kg

500 Kč

1 250 Kč

2025

160 kg

500 Kč

1 600 Kč

2026

150 kg

600 Kč

1 700 Kč

2027

140 kg

600 Kč

1 800 Kč

2028

130 kg

700 Kč

1 800 Kč

2029

120 kg

700 Kč

1 850 Kč

 

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že legislativa postupně snižuje limit akceptovatelného množství vyprodukovaného SKO na obyvatele obce za rok a současně výrazně navyšuje sazbu poplatku za skládkování. Tento poplatek za skládkování však tvoří pouze část nákladů obce na systém odpadového hospodářství, nezahrnuje manipulační poplatek ve výši 47 Kč/nádobu a likvidaci odpadu 1769 Kč/t.

V roce 2023 každý občan naší obce vyprodukoval cca 243 kg SKO. Limit jsme na každého občana překročili skoro o 35%.  Do množství nejsou zahrnuty separované odpady.

Obec za tento rok doplatila z obecního rozpočtu za všechny odpady okolo 400 000 Kč (1 300 Kč na osobu), detail veškerých nákladů a příjmů je možno vidět v přehledu níže:

 

Pokud bychom ponechali vše tak, jak je, náklady by pro příští rok vzrostly o dalších 35%.

 

 

Náklady v takové výši už je pro obecní rozpočet neúnosné, a i přestože jsme i nadále připraveni hradit část nákladů za občany z rozpočtu obce, musíme společně zabránit dalšímu zvyšování nákladů každý svým přičiněním, a proto systém odpadového hospodářství pro naši obec bude od 1.1.2024 nastaven následně:

 

SKO

Poplatek za SKO pro rok 2024 se zvyšuje na 1 000 Kč na občana či rekreační objekt a objekt kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu a 800,-- Kč za dítě do 18ti let. Splatnost poplatku do 30.6. Není potřeba zaplatit poplatek najednou, můžete posílat i každý měsíc část, jsme schopni si dopárovat, ale do 30.6. musí být poplatek zaplacen.

Četnost svozu:

Zimní období (15. říjen – 15. duben) – každý týden

Letní období (15. duben – 15. říjen) – ob týden

Všichni máte popelnice očipované. Dosud však odpadová firma, která nám vývozy zajišťuje, nemá auto, které by popelnice bylo schopno vážit. Tuto informaci nám sdělili až měsíc poté, co jsme načipovali a požadovali po nich měsíční výkaz. Dle jejich vyjádření max. v únoru auto budou mít a začnou vážit. Pokud tato situace doopravdy nastane, s největší pravděpodobností bychom od roku 2025 navázali poplatek SKO na kilogramy vyprodukovaného odpadu. Občané, kteří poctivě třídí, by tak měli být zvýhodněni proti těm, co vše hází do popelnice na SKO. 

Jak lze ušetřit kromě třídění je i to, že nevyndávám popelnici, která je jen z části plná, odpad by měl být v popelnici co nejvíce stlačený. Obec platí za každé zvednutí popelnice do svozového auta manipulační poplatek 50 Kč. Můžete si proto jednoduše spočítat, kolik stojí vaši domácnost jen to, že svozové auto přijede a popelnici vyklopí. A není v tom započteno samotné skládkování.

 

PAPÍR A PLAST

Barevné kontejnery na tyto dvě komodity budou vráceny odpadové firmě. Tyto kontejnery z velké části plní (zneužívají) lidé, kteří v obci nebydlí, většinou provozují nějakou podnikatelskou činnost a odpad sem odvezou.

Místo toho bude zaveden pytlový systém třídění. Každá domácnost dostane v druhé polovině prosince 10 průhledných pytlů jedné barvy. Do těchto pytlů budete dávat zvlášť papír, zvlášť plast. Pytle Vám budeme průběžně doplňovat.

1x za 2 týdny bude pracovník obce tyto pytle svážet. Detailnější informace, který den to přesně bude atd. se dozvíte v informativním letáku až dostanete pytle do schránky.

Cílem je snížit váhu popelnic o komodity, které lze likvidovat i jinak než skládkováním.

SKLO

Do těchto kontejnerů patří pouze lahve, ne skla od auta či terárium. Ta odvezte do sběrného dvora do Hořovic. Pokud nám vedle kontejneru dáte tyto předměty, musíme zavolat odpadovou firmu a oni sklo odvezou jakožto pouliční odpad, který je ještě dražší než komunální.

 

KOVY

Sběrná nádoba je u budovy obecního úřadu, druhá je doplněna na Tihavu ke sběrnému místu vedle bioodpadu.

Do této popelnice se dávají vymyté plechovky či drobné kovy. Kovové výrobky, které se do popelnice nevejdou, prosím odvážejte do kovošrotu, nedávejte vedle popelnic.

 

BIOODPADY

Máte na výběr:

-          - Velké kontejnery jsou jak na Tihavě, tak v Kotopekách. Kontejner v Kotopekách bude v jarních měsících přemístěn na nové místo, včas budete upozorněni, kde jej hledat.

-          - Popelnice, které sváží odpadová firma v lichý týden v pondělí

-          - Větve s průměrem větším než 5 mm možno vozit na panskou zahradu za budovu obecního úřadu

 

BATERIE A DROBNÉ ELEKTRO – nádoby jsou umístěny u budovy OÚ

JEDLÉ OLEJE A TUKY -  popelnice je umístěna u budovy OÚ

TEXTIL - vedle budovy obecního úřadu je kontejner KLOKTEX

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - odvážejte do sběrného dvora do Hořovic

 

Děkujeme všem předem za pochopení ale je to odpad každého z nás. Tak jako platíte za vodu, elektřinu, telefon atd., prostě služby, kterých využíváte, je třeba přistupovat stejně i k platbě tohoto poplatku. Při rozpočítaní na občana po Vás žádáme cca 83 Kč/osobu za měsíc.

 

Zastupitelstvo obce Kotopeky