Rozpočet

Rozpočet roku 2017

Příjmy       
       
název položky paragraf položka 2017
Daň z příjmu FO a funkčních požitků   1111

690 000 Kč

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti   1112  14 538 Kč
Daň z příjmu FO z kapit. výnosu   1113 100 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob   1121 604 000 Kč
DPH   1211 1 200 000 Kč
Poplatek za komunální odpad   1337 244 000 Kč
Poplatek ze psů   1341 3 500 Kč
Správní poplatky   1361 7 100 Kč
Daň z hazardních her   1381 16 000 Kč 
Daň z nemovitostí   1511 300 000 Kč
Neinv. dotace na výkon st. správy   4112 60 862 Kč
Příjmy z pronájmu pozemků 1019 2131 500 Kč
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2141 2111 11 400 Kč 
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného) 2141 2112 900 Kč
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2141 2132 20 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti jinde nezařazené 2144 2119 1 500 Kč 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2144 2131 1 200 Kč
Příjmy z poskytování služeb 2144  2111 7 000 Kč
Příjmy z vlastní činnosti 2144 2119 20 000 Kč
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2144  2132 15 000 Kč
Činnosti knihovnické 3314 2119 500 Kč
Příjmy z vlastní činnosti - prodej vstupenek 3399 2112 35 000 Kč
Příjmy z pronájmu bytu 3612 2132 48 000 Kč
Příjmy z pronájmu nemovitých věcí 3613 2132 24 000 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadu - ECOBAT 3721 2119 1 500 Kč
Příjmy ze separovaného odpadu 3725 5169 50 000 Kč
Ostatní příjmy 6171 2119 1 000 Kč
Příjmy z úroků 6310 2141 1 500 Kč
Celkem     3 479 000 Kč

 

Výdaje      
       
název položky paragraf položka 2017
Ostatní zem. a potr činnosti 1019 5229 3 000 Kč
Pěstební činnost 1031 5169 49 000 Kč
Opravy ostatních komunikací 2219 6171 40 000 Kč
Pitná voda 2310 5171 4 000 Kč
Odvádění a nakládání s odp. vodami 2321 5139 2 000 Kč
Čištění kanalizace 2321 5169 50 000 Kč
Obecní knihovna  3314 5136 9 400 Kč
Obecní knihovna - mzdy 3314 5021 12 000 Kč
Obecní knihovna 3314 5137 1 500 Kč
Obecní knihovna - služby 3314 5169 600 Kč
Vedení kroniky 3319 5021 4 800 Kč
Opravy kulturních památek 3326 5171 300 000 Kč
Kulturní činnost - vstupenky 3399 5138 5 000 Kč
Kulturní činnost - nákup materiálu 3399 5139 10 000 Kč
Kulturní činnost - ostatní služby 3399 5169 11 800 Kč
Kulturní činnost - občerstvení 3399 5175 10 000 Kč
Kulturní činnost-věcné dary 3399 5194 13 200 Kč
Využití volného času dětí a ml. - DDHM 3421 5137 25 000 Kč
Využití volného času dětí a ml.-materiál 3421 5139 5 000 Kč
Využití volného času dětí a ml. 3421 5169 17 000 Kč
Využití volného času dětí a ml. 3421 5175 13 000 Kč
Využití volného času dětí a ml. - věcné dary 3421 5194 10 000 Kč
Pomoc zdravotně postiženým 3534 5229 6 000 Kč
Energie veřejné osvětlení 3631 5154 95 000 Kč
Veřejné osvětlení 3631 5169 15 000 Kč
Opravy veř. osvětlení 3631 5171 10 000 Kč
Komunální služby 3639 5169 6 000 Kč
Neinvestiční transfery 3639 5321 500 Kč
Platby daní a poplatků 3639 5362 10 000 Kč
Změny technologií vytápění 3713 6121 700 000 Kč
Nebezpečný odpad 3721 5169 50 000 Kč
Svoz komunálního odpadu 3722 5169 250 000 Kč
Sběr a svoz ostatního odpadu 3723 5169 99 200 Kč
Sběr a svoz ostatního odpadu 3723 5164 800 Kč
Péče o vzhled obce - mzdy 3745 5021 30 000 Kč
Péče o vzhled obce - DKP

3745

5137 3 000 Kč
Péče o vzhled obce - materiál 3745 5139 40 000 Kč
Péče o vzhled obce - PHM 3745 5156 16 000 Kč 
Péče o vzhled obce 3745 5169 56 000 Kč 
Ostatní činnosti k ochraně přírody 3749 5229 3 000 Kč
Domovy pro seniory 4350 5229 6 000 Kč
Záležitosti krizového plánování 5279 5139 20 000 Kč
SDH - refundace 5512 5019 1 000 Kč
SDH - mzdy 5512 5021 1 000 Kč
SDH - DKP 5512 5137 12 000 Kč
SDH - materiál 5512 5139 12 000 Kč
SDH - spotřeba vody 5512 5151 200 Kč
SDH - el. energie 5512 5154 5 000 Kč
SDH spotřeba energie 5512 5156 6 800 Kč
SDH Nákup ostatních služeb 5512 5169 5 000 Kč
SDH opravy a udržování 5512 5171 30 000 Kč
SDH - cestovné 5512 5173 2 000 Kč
Hrubé mzdy OZ 6112 5023 459 900 Kč
Zdravotní pojištění 6112 5032 13 300 Kč
Hrubé mzdy - ost. platy 6171 5019 5 000 Kč
Hrubé mzdy zaměstnanců 6171 5021 211 900 Kč
Sociální pojištění 6171 5031 18 500 Kč
Zdravotní pojištění 6171 5032 38 000 Kč
Povinné pojistné 6171 5038 500 Kč
Knihy, tisk 6171 5136 5 000 Kč
Hmotný majetek 6171 5137 49 000 Kč
Spotřební mat. 6171 5139 150 000 Kč
Spotřeba energie 6171 5154 80 000 Kč
Poštovné 6171 5161 2 500 Kč
Telefony + internet 6171 5162 20 000 Kč
Poplatky za vedení účtů 6171 5163 20 000 Kč
Konzultační ,poradenské a právní služby 6171 5166 10 000 Kč
Školení a vzdělávání 6171 5167 10 000 Kč
Ostatní služby 6171 5169 131 400 Kč
Opravy a údržba 6171 5171 20 000 Kč
Programové vybavení 6171 5172 9 500 Kč
Cestovné 6171 5173 10 000 Kč
Dary a pohoštění 6171 5175 7 000 Kč
Neinvestiční dotace 6171 5321 1 700 Kč
Úroky z úvěru 6310 5141 55 000 Kč
Neinvestiční transfery veř. rozpočtům 6409 5329 3 200 Kč
DSO 6409 5329 54 800 Kč
Výdaje       3 479 000 Kč

 

Změna stavu krátkod. prostředků na b.ú.   8115   -314 900 Kč
Financování úvěru                                             8124       314 900 Kč
 Zveřejněno dne 19.12.2016

 

Poplatky TKO 2018

Poplatky TKO jsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny takto:

Dospělý 800,-- Kč
Dítě do 18-ti let 600,-- Kč
Chata 800,-- Kč

Splatnost poplatku je do 30.6.2018 a je možné ho uhradit v úředních hodinách Obecního úřadu. V případě platby na účet Obce Kotopeky použijte jako v.s. 1337+01 (Kotopeky) nebo 02 (Tihava) + č.p.
Příklad: Kotopeky 7 - 13370107. Číslo účtu je 9929131/0100.
Poplatek za psa je stanoven na 50,-- Kč pes/rok 2. a další pes je zpoplatněn 75,-- Kč/rok. Pokud chcete převodem platit více poplatků, pouze je sečtěte do jedné platby.

Fulltextové vyhledávání

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
paticka stranek